Πρόεδρος: Παπαδόπουλος Λάζαρος

Αντιπρόεδρος Α’: Σιαμάτρας Αθανάσιος

Αντιπρόεδρος Β’: Σκαμπαρδώνης Βασίλειος

Αντιπρόεδρος Γ’: Κουκουβίτης Ιωάννης

Γραμματέας: Παπαζήση Μαρία

Ταμίας: Φάκα Δήμητρα

Υπεύθυνοι Τμήματος Γυναικών και Λαογραφίας: Παλάγκα Άννα, Παλάγκας Κωνσταντίνος, Τίγκας Ιωάννης

Υπεύθυνος Χορευτικού και Παραδοσιακών στολών: Σιαμάτρας Αντώνης

Υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων: Σιαμάτρας Βασίλειος

Υπεύθυνοι Τύπου και Προβολής: Βίζμπα Μίρκα, Σκαντζής Γεώργιος